Keynote spreker

Steven Van Belleghem

Spreker Innovatie & Wetenschap


Steven Van Belleghem is widely regarded as one of the world’s leading thinkers in the field of customer experience. He shares his ideas through his six bestselling books, his popular social media channels, and his engaging keynote presentations. Steven has inspired world-leading companies such as Disney, Mastercard, Mercedes, Booking.com, Heineken and Salesforce with his visionary approach to customer experience.

Steven believes in combining common sense, new technologies, an empathic human touch, playing the long game and taking social responsibility to win the hearts and business of customers over and over again.


When digital becomes human

De evolutie van kunstmatige intelligentie (AI) ontwikkelt zich in een razendsnel tempo en oefent een significante invloed uit op de verwachtingen van klanten en hoe bedrijven content creëren voor hun doelgroep. In reactie hierop zullen bedrijven hun investeringen in technologie verhogen, wat leidt tot verbeteringen in hun dienstverlening en een toename van content.

Het is echter cruciaal om niet uit het oog te verliezen dat elke vooruitgang op het gebied van AI ook implicaties heeft voor werknemers. De transformatie van rollen, vaardigheden en talenten dient parallel te lopen aan AI-investeringen. De organisaties die de synergie tussen technologische evolutie en menselijk potentieel het meest effectief weten te realiseren, zullen in de komende jaren zowel het vertrouwen als de business van klanten voor zich winnen.